Wie ben ik?

IMG_9139 (3)

Mijn naam is Margrieta Otten. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in gezondheidszorg, onderwijs, jeugdbescherming en bedrijfsleven. In 2015 ben ik mijn eigen praktijk begonnen.

Opleidingen / trainingen:

 • HBO maatschappelijk werk
 • Vat van Zelfwaardering
 • Agressietraining
 • NLP (neurolinguïstisch programmeren)
 • ACT-therapie
 • Omgaan met suïcidaal gedrag

Werkervaring in onder andere:

 • Schoolmaatschappelijk werk (speciaal onderwijs): Hier heb ik vooral ouders begeleid hoe om te gaan met een kind met extra zorg. Ook heb ik leerkrachten geadviseerd hoe ze het beste met een kind en de ouders om kunnen gaan.
 • Jeugdbescherming: Hier heb ik onder meer gewerkt met gezinnen waarin machteloosheid en gebrek aan eigenwaarde een grote rol speelden (OTS=ondertoezichtstelling).  Uiteraard heb ik ook jongeren individueel begeleid.
 • Welzijnsorganisaties: Coaching van moeilijk opvoedbare jongeren.
 • Verslavingszorg:  De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met verslavingsgerelateerde problematiek. Zo begeleid ik ook cliënten in hun thuissituatie. Daarbij is het betrekken van gezin, familie en relaties (het systeem) vaak van groot belang. Alles gericht op herstel van functioneren in de maatschappij.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk: coaching en begeleiding van medewerkers die door hun werk regelmatig met (veel) stress te maken hebben.

Ook ik heb de nodige tegenslagen in mijn leven gekend. En steeds was het weer van belang de regie te houden en je kracht in te zetten. Geloof in jezelf is dan erg belangrijk….. Dan kom je er weer bovenop.

Beroepskwalificaties:

 • lid van de NVVM / BPSW