Wat bied ik?

Ik kan je adviseren en/of coachen om je leven weer in eigen hand te nemen. Mijn hulp zal gericht zijn op herstel. Herstel van vertrouwen in jezelf en je omgeving (eigen kracht). Acceptatie speelt daarbij een grote rol. Doel van de behandeling is het vergroten van de eigen regie… (jij zit achter het stuur), het vergroten van de eigen veiligheid en het verbeteren van het dagelijks functioneren (structuur). Het gaat bij mij altijd om de hele persoon … ieder met zijn/haar rugzak. Daarnaast kan jouw directe omgeving er ook bij betrokken worden; dit in overleg met jou.

Ook kan ik adviseren wat te doen als er sprake is van meervoudige problematiek, bijvoorbeeld naast verslaving ook psychiatrische problematiek. Hier kan ik eventueel begeleiding bieden vanuit de thuissituatie.

Naast individuele begeleiding kunnen ook groepen zoals scholen van mijn ervaring  gebruik maken. Bijvoorbeeld door (bezorgde) ouders met mij in contact te brengen. Of ik zorg ervoor dat een ervaringsdeskundige haar of zijn verhaal op school kan vertellen om daarna in gesprek te gaan over het onderwerp. Dit laatste spreekt jongeren vaak meer aan dan alleen een voorlichting.

Vanuit mijn (werk)ervaring maak ik gebruik van verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren), het Vat van Zelfwaardering (methodiek ontwikkeld door Dr. G.J. van Zessen),  de antroposofie en trainingen die onder andere gaan over suïcideproblematiek en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) training. Hierbij gevoegd mijn eigen levenservaring.