Hoe werk ik?

We hebben eerst een kennismakingsgesprek. Het moet van beide kanten kloppen.

Daarna stellen we samen een zorgovereenkomst en plan van aanpak op. Hierin staat wat jouw probleem is, jouw hulpvraag en wat we er samen aan gaan doen.

Hoe ik werk kun je hier vinden. Hierin kun je bijvoorbeeld nalezen hoe ik werk, wat jouw en mijn verantwoordelijkheden zijn maar ook wat je kunt doen als je het niet met de gang van zaken eens bent. Ook staat hierin hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga (privacy).